برچسب: اسپانیا

اسپانیا، بارسلون، محصولات

ویدئوی گشت و گذار در شهر و معماری بی نظیر بارسلون اسپانیا

شهر باسلونا در ایالات خود مختار کاتولونیا در کشور اسپانیاست. چیزی که این شهر را به یکی از زیبا ترین شهر ها را در دنیا تبدیل کرده، معماری بی نظیر...

اسپانیا، بارسلون، شهرهای جهان، قاره اروپا

شهر بی نظیر بارسلون اسپانیا

بارسلون پایتخت و پر جمعیت ترین شهر ایالت خود مختار کاتالونیا در اسپانیاست. همچنین دومین شهر پرجمعیت اسپانیاست.این شهر مهم ترین بندر اسپانیا و پنجمین بندر مهم در اروپاست. این...