برچسب: تحصیل

ایالات متحده، شهرهای جهان، قاره آمریکا، نیویورک

مهم ترین دانشگاه های شهر نیویورک

شهر نیویورک علاوه بر اینکه از لحاظ اقتصادی و سیاسی شهری مهم در ایالات متحده و جهان به شمار می آید از لحاظ تحصیلی نیز با وجود دانشگاه و کالج...

پاریس، تحصیل، فرانسه، قاره اروپا

بهترین دانشگاه های شهر پاریس و فرانسه

پاریس علاوه بر اینکه شهر بسیار زیبا و مفرحی است یکی از شهر های مهم جهان در زمینه تحصلات دانشگاهی نیز هست. دانشگاه های این شهر همواره دارای رتبه های...