برچسب: دانشگاه سوربن

پاریس، تحصیل، فرانسه، قاره اروپا

بهترین دانشگاه های شهر پاریس و فرانسه

پاریس علاوه بر اینکه شهر بسیار زیبا و مفرحی است یکی از شهر های مهم جهان در زمینه تحصلات دانشگاهی نیز هست. دانشگاه های این شهر همواره دارای رتبه های...