برچسب: کالج

ایالات متحده، شهرهای جهان، قاره آمریکا، نیویورک

مهم ترین دانشگاه های شهر نیویورک

شهر نیویورک علاوه بر اینکه از لحاظ اقتصادی و سیاسی شهری مهم در ایالات متحده و جهان به شمار می آید از لحاظ تحصیلی نیز با وجود دانشگاه و کالج...