شهر قاهره مصر شهر عجایب

قاهره (Ciro) پایتخت مصر و در شرق این کشور قرار دارد و بزرگترین شهر این کشور است. قاهره همچنین بزرگترین شهر جهان عرب و خاورمیانه محسوب می شود.

رود نیل طولانی ترین رود جهان نیز از میان این شهر می گذرد. قاهره داره 9.5 میلیون نفر جمعیت است.

مصر دارای آب و هوای گرم است.

بزرگترین دانشگاه این شهر دانشگاه قاهره است و همچنین دومین دانشگاه قدیمی جهان، دانشگاه الزهرا در این شهر است.

جاذبه های گردشگری قاهره :

  • اهرام جیزه
  • منطقه قدیمی قاهره
  • مسجد الزهرا
  • موزه مصر
  • میدان التحریر
  • بارو بابلیون
  • برج قاهره
  • مسجد ابن طولون

عکس های زیبا از قاهره :

پیام بگذارید