برچسب: بارسلون

اسپانیا، بارسلون، شهرها، قاره اروپا

شهر بی نظیر بارسلون اسپانیا

بارسلون پایتخت و پر جمعیت ترین شهر ایالت خود مختار کاتالونیا در اسپانیاست. همچنین دومین شهر پرجمعیت اسپانیاست.این شهر مهم ترین بندر اسپانیا و پنجمین بندر مهم در اروپاست. این...