برچسب: موزه لوور

پاریس، شهرها، فرانسه، قاره اروپا

شهر پاریس فرانسه پر بازدیدترین شهر جهان

پاریس (Paris)، پایتخت کشور فرانسه و مرکز ناحیه ایل دو فرانس است. پاریس یکی از شهرهای پیشروی جهان در زمینه‌های اقتصاد، فرهنگ، هنر، سیاست، تحصیل، تفریحات، مد و علم است. جمعیت...