برچسب: نیویوک

ایالات متحده، شهرها، قاره آمریکا، نیویورک

شهر نیویورک آمریکا پایتخت جهان

نیویورک پرجمعیت ترین شهر آمریکا است و در ایالت نیویورک در شرق آمریکا قرار دارد. این شهر از اصلی ترین قطب های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان محسوب می شود...